நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள் : முகப்பு வெளியீடு

திணைக்கள வெளியீட்டு நூல்கள்

ஆண்டு நூல் ஆசிரியர்
2010
2009 The Divine Exploits of Skandakumara திரு. வி. சிவராஜசிங்கம்
2008 மங்கல தரிசனம்
ஆத்ம விமோசனம்
திரு எஸ். தெய்வநாயகம்
திரு எஸ். தெய்வநாயகம்
2007 ஓளவைக்குறள்
பகவத்கீதை
ஆய்வுப்பிரிவு
ஆய்வுப்பிரிவு
2006 இலங்கைத்தமிழ் சாசனங்கள் பேராசரியர் சி. பத்மநாதன்
2005 கந்தபுராணம் -வள்ளியம்மை திருமணப்படலம்
புராணவித்தகர் மு. கந்தையா
2000 இலங்கையில் இந்து கலாசாரம் பேராசரியர் சி. பத்மநாதன்
1999 பள்ளு இலக்கியமும் பாமரர் வாழ்வியலும் கலாநிதி துரை மனோகரன்
1998 சுதந்திர இலங்கையின் சிறுகதைகள்
1997

மட்டக்களப்பு சைவக் கோயில்கள் 1, 2 ஆம் பாகம்
திருகோணமலை மாவட்டத் திருத்தலங்கள்

திரு வி. சி. கந்தையா
பண்டிதர் இ. வடிவேல்
1995 அந்தரேயின் கதைகள்
சைவசித்தாந்த அறிவாராய்ச்சியல்
மாத்தளை சோமு கலாநிதி சோ. கிருஷ்ணராஜா
1994 இலங்கையில் இந்துக் கோயில்கள் பேராசரியர் சி. பத்மநாதன்
1992

சுவாமி கெங்காராநந்தாவின் பொன்மொழிகள்
தமிழிசை
விபுலானந்தர் வாழ்வும் பணிகளும்

1991 இலங்கையில் கலாசாரம்
1990 ஓளவையாரின் மூதுரைகள்
ஓளவையாரின் அருட் செல்வங்கள்
ஈழத்துச் சித்தர்கள்
இந்துசமய அடிப்படைத்தத்துவங்கள்
1984 இலங்கைத் திருநாட்டின் இந்துக் கோயில்கள்
1983 மட்டக்களப்பு சைவக் கோயில்கள்
திருக்கதிர்காமப் பிள்ளைத்தமிழ்
வித்துவான் பண்டிதர் சி. கந்தையா
இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டது ( செவ்வாய்க்கிழமை, 19 ஏப்ரல் 2011 10:20 )