நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள் : முகப்பு எம்மை தொடர்புகொள்ள அழைப்பு விபரம்

அழைப்பு விபரங்கள்

உத்தியோகத்தரின் பெயர் பதவி தொலைபேசி இலக்கங்கள் மின்னஞ்சல்
அலுவலகம் தொலைநகல் நீடிப்பு
திரு. அ. உமாமகேஸ்வரன்

பணிப்பாளர்

+94 112 552643 +94 112 552825 101 இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் இதைப் பார்ப்பதற்கு JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்
வெற்றிடம் பிரதிப் பணிப்பாளர் +94 112 505403 109

கணக்காளர் +94 112 552824
112 இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் இதைப் பார்ப்பதற்கு JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்
திரு. இ. கர்ஜின் உதவிப் பணிப்பாளர் (நிருவாகம்) +94 112 503740 105 இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் இதைப் பார்ப்பதற்கு JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்
வெற்றிடம் உதவிப் பணிப்பாளர் (ஆலயம்) +94 112 552642 120 இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் இதைப் பார்ப்பதற்கு JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்
திருமதி. ஹேமலோஜினி குமரன் 
உதவிப் பணிப்பாளர் (அறநெறி) +94 112 554278 201 இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் இதைப் பார்ப்பதற்கு JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்
இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டது ( ஞாயிற்றுக்கிழமை, 17 ஜனவரி 2021 13:48 )