நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள் : முகப்பு ஆசிரம விபரகோத்து
ஆசிரம விபரகோத்து
மாவட்டம் பிரிவு
கிராம உத்தியோகத்தர் ஆசிரம வகை
திறவுச்சொல்

பதிவு இலக்கம் ஆசிரமத்தின் பெயர் முகவரி
 HA/6/CBO/159  Sri Aatheparaasakthi Temple  262/22, Aluthmaavatyhi Road, Colombo - 15  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/CBO/160  Sri Iyswariya Luxmi Temple  11 A, Ramakirishna Estate, Colombo - 6  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/CBO/161  Sri Muthumari Amman Temple  318/10, Mathampittya Road, Colombo - 14  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/CBO/162  Sri Visnu Temple  162/525, Kimpula Ela, Mathampiddiya Road, Colombo - 15  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/CBO/163  Arulmihu Nagapoosani  26/18 A, Fernando Road, Colombo - 06  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/CBO/164  Sri Durka Temple  460/15C, Baudhdhaloka Mawatha, Colombo - 07  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/CBO/165  Sri Papathi Amman Temple  143/11, Bandaranayake Mawatha, Colombo - 12  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/CBO/166  Sri Karumari Amman Temple  48/1, G. Perera Mawathai, Kolannawa  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/CBO/167  Arulmihu Sri Muthumari Amman Temple  431/A, Verugala Estate, Puwakpitiya  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/CBO/168  Sri Koneshwari Maha Davi Temple  38, 42nd Lane, Colombo - 06  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/GA/01  Galle Sivan Temple, (Sri Meenadchi Antheswarar Temple Pari palana Sabai)  06, Flower Garden St, Galle  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/GA/02  Sri Kathirvelayutha Swami Temple, (Kathiresan Temple)  40, Colombo St, Kaluwella, Galle  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/GA/03  Sri Muthumari Amman Temple  Kadanthela Estate, Alpitiya,  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/GA/04  Sri Muthumari Amman Temple  Thalanga Estate B.S.T. Div, Nakiyadeniya, Galle  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/GA/05  Sri Muthumari Amman Temple  Thalanga Estate, 90, Ekkam Div, Nakiyadeniya  மேலும் வாசிக்க