நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள் : முகப்பு ஆசிரம விபரகோத்து
ஆசிரம விபரகோத்து
மாவட்டம் பிரிவு
கிராம உத்தியோகத்தர் ஆசிரம வகை
திறவுச்சொல்

பதிவு இலக்கம் ஆசிரமத்தின் பெயர் முகவரி
 HA/6/GAM/01  Sri Siva Subramaniya Swami Templel  Wattala, Hekitta,  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/GAM/02  Sri Muthu Kumaran Temple  614, Station Road, Hunipitiya, Wattala  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/GAM/03  Sri Poopala Vinayagar Temple  212, Kandy Road, Peliyagoda  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/GAM/04  Sri Sithi Vinayagar Temple  135, Sea Street, Negombo  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/GAM/05  Sri Muthumari Amman Temple  104, Sea Street, Negombo  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/HAM/01  Sri Kathiresan Temple  97, Wildment Road, Hambanthoda  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/KAL/01  Sri Muthumari Amman Temple  Rayigam Estate, Ingiriya,  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/KAL/02  Sri Kanthaswami Temple  Main Street, Panandura,  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/KAL/03  Kathirvelautha Swami Temple  105, Old Road, Kalutara South, Kalutara  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/KAL/04  Amman Temple  Mirisena Arasa Perunthodam, Maahama,  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/KAL/05  Sri Muthumari Amman Temple  Asagavely Arasa Perunthodam, Pathurelia, Kalutara  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/KDY/01  Sri Selva Vinayagar Temple  10/1, Peradeniya Road, Kaddukala, Kandy  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/KDY/02  Sri Selva Vinayagar Temple  79, Nuwara Eliya Road, Paradeka  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/KDY/03  Kurinchik Kumaran Temple  University of Peradeniya, Peradeniya,  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/KDY/04  Sri Muthumari Amman Temple  Upper Galaha Lower, Div, Galaha  மேலும் வாசிக்க