நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள் : முகப்பு ஆசிரம விபரகோத்து
ஆசிரம விபரகோத்து
மாவட்டம் பிரிவு
கிராம உத்தியோகத்தர் ஆசிரம வகை
திறவுச்சொல்

பதிவு இலக்கம் ஆசிரமத்தின் பெயர் முகவரி
 HA/6/KDY/05  Sri Devi Karumari Amman Temple  Old Haloya, Nillambe, Peratheniya, Kandy  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/KEG/01  Sri Kalpandara Temple  Elaththu Palamuthirsolai Ambanpattiya, Kegalle,  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/KEG/02  Sri Kathirvelautha Swamy Temple  100, Main Street, Kegalle  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/KEG/03  Sri Muththumariyamman Temple  Main Street, Puwakpitya,  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/KEG/04  Sri Kathirvelautha Swamy Temple  Hemingport Estate, Tea Division, Parakkaduvai  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/KEG/05  Sri Mahavishnu Temple  Thicktheniya Division, Hemingport Estate, Parakkaduvai  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/KUR/01  Sri Selva Vinayagar Temple  Puttalam Road, Kurunagala,  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/KUR/02  Sri Muththumari Amman Temple  Deisi Veli Estate, Mawattegama,  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/KUR/03  Sri Sivasubramanir Temple (Kuliapitty Temple)  263, Seddianai Road, Pallapitty, Kurunagala Deisi Veli Estate, Mawattegama  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/KUR/04  Sri Muththumari Amman Temple  Paranthan Road, Mawattegama,  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/KUR/05  Sri Muththumari Amman Temple  Rethagoda Estate, Thelvidda, Kurunagala  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/MAT/01  Sri Mariamman Temple  1st Maddava, Warakamure, Ukuwela  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/MAT/02  Sri Sivasubramania Swami Temple  Kovil Road, Ukuwela,  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/MAT/03  Sri Selva Vinayagar Temple  66, Matale Road, Rattota  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/MAT/04  Matale Muthumari Amman Temple  Aalamarathu Junction, Matale,  மேலும் வாசிக்க