நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள் : முகப்பு ஆசிரம விபரகோத்து
ஆசிரம விபரகோத்து
மாவட்டம் பிரிவு
கிராம உத்தியோகத்தர் ஆசிரம வகை
திறவுச்சொல்

பதிவு இலக்கம் ஆசிரமத்தின் பெயர் முகவரி
 HA/6/MAT/05  Sri Sithy Vinayagar Temple  Sunaghamam, Matale,  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/MTR/01  Sri Mahapathirakali Temple  Sri Revanam, Veharahena, Matara  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/MTR/02  Sri Muthumari Amman Temple  Thangoluwa Estate, Pidapethara,  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/MTR/03  Sithi Vinayagar Temple  Anikanda Estate, Deniyaya,  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/MTR/04  Sri Muthumari Amman Temple  Singa Raja Division, Ensalawatta, Deniyaya, Matara  மேலும் வாசிக்க
 HA/6/MTR/05  Sri Muthumari Amman Temple  Bervelly Estate, Narthagala Division, Deniyaya  மேலும் வாசிக்க