நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள் : முகப்பு ஆசிரம விபரகோத்து
ஆசிரம விபரகோத்து
மாவட்டம் பிரிவு
கிராம உத்தியோகத்தர் ஆசிரம வகை
திறவுச்சொல்
ஆசிரமத்தின் பெயர் : Sri Karumari Amman Temple
பதிவு இலக்கம் : HA/6/CBO/166
பதிவு திகதி : 2007-10-30
முகவரி : 48/1, G. Perera Mawathai, Kolannawa
தொலைபேசி : +94 11 4914527
மின்னஞ்சல் : 0