நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள் : முகப்பு ஆசிரம விபரகோத்து
ஆசிரம விபரகோத்து
மாவட்டம் பிரிவு
கிராம உத்தியோகத்தர் ஆசிரம வகை
திறவுச்சொல்
ஆசிரமத்தின் பெயர் : Arulmihu Sri Muthumari Amman Temple
பதிவு இலக்கம் : HA/6/CBO/167
பதிவு திகதி : 2008-01-18
முகவரி : 431/A, Verugala Estate, Puwakpitiya
தொலைபேசி : +94 71 5612106
மின்னஞ்சல் : 0