நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள் : முகப்பு ஆசிரம விபரகோத்து
ஆசிரம விபரகோத்து
மாவட்டம் பிரிவு
கிராம உத்தியோகத்தர் ஆசிரம வகை
திறவுச்சொல்
ஆசிரமத்தின் பெயர் : Sri Koneshwari Maha Davi Temple
பதிவு இலக்கம் : HA/6/CBO/168
பதிவு திகதி : 2008-04-18
முகவரி : 38, 42nd Lane, Colombo - 06
தொலைபேசி : +94 71 3285313
மின்னஞ்சல் : 0