நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள் : முகப்பு ஆசிரம விபரகோத்து
ஆசிரம விபரகோத்து
மாவட்டம் பிரிவு
கிராம உத்தியோகத்தர் ஆசிரம வகை
திறவுச்சொல்
ஆசிரமத்தின் பெயர் : Galle Sivan Temple, (Sri Meenadchi Antheswarar Temple Pari palana Sabai)
பதிவு இலக்கம் : HA/6/GA/01
பதிவு திகதி :
முகவரி : 06, Flower Garden St, Galle
தொலைபேசி : +94 91 2234186/ +94 91 2234570
மின்னஞ்சல் : 0