நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள் : முகப்பு ஆசிரம விபரகோத்து
ஆசிரம விபரகோத்து
மாவட்டம் பிரிவு
கிராம உத்தியோகத்தர் ஆசிரம வகை
திறவுச்சொல்
ஆசிரமத்தின் பெயர் : Sri Muthumari Amman Temple
பதிவு இலக்கம் : HA/6/GA/05
பதிவு திகதி :
முகவரி : Thalanga Estate, 90, Ekkam Div, Nakiyadeniya
தொலைபேசி :
மின்னஞ்சல் : 0