நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள் : முகப்பு ஆசிரம விபரகோத்து
ஆசிரம விபரகோத்து
மாவட்டம் பிரிவு
கிராம உத்தியோகத்தர் ஆசிரம வகை
திறவுச்சொல்
ஆசிரமத்தின் பெயர் : Sri Aatheparaasakthi Temple
பதிவு இலக்கம் : HA/6/CBO/159
பதிவு திகதி : 2005-09-28
முகவரி : 262/22, Aluthmaavatyhi Road, Colombo - 15
தொலைபேசி : +94 11 2523606
மின்னஞ்சல் :