நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள் : முகப்பு ஆசிரம விபரகோத்து
ஆசிரம விபரகோத்து
மாவட்டம் பிரிவு
கிராம உத்தியோகத்தர் ஆசிரம வகை
திறவுச்சொல்
ஆசிரமத்தின் பெயர் : Sri Iyswariya Luxmi Temple
பதிவு இலக்கம் : HA/6/CBO/160
பதிவு திகதி : 2005-10-25
முகவரி : 11 A, Ramakirishna Estate, Colombo - 6
தொலைபேசி : +94 11 2360525
மின்னஞ்சல் : 0