நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள் : முகப்பு ஆசிரம விபரகோத்து
ஆசிரம விபரகோத்து
மாவட்டம் பிரிவு
கிராம உத்தியோகத்தர் ஆசிரம வகை
திறவுச்சொல்
ஆசிரமத்தின் பெயர் : Sri Muthumari Amman Temple
பதிவு இலக்கம் : HA/6/CBO/161
பதிவு திகதி : 2005-12-08
முகவரி : 318/10, Mathampittya Road, Colombo - 14
தொலைபேசி :
மின்னஞ்சல் : 0