நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள் : முகப்பு ஆசிரம விபரகோத்து
ஆசிரம விபரகோத்து
மாவட்டம் பிரிவு
கிராம உத்தியோகத்தர் ஆசிரம வகை
திறவுச்சொல்
ஆசிரமத்தின் பெயர் : Sri Visnu Temple
பதிவு இலக்கம் : HA/6/CBO/162
பதிவு திகதி : 2006-10-17
முகவரி : 162/525, Kimpula Ela, Mathampiddiya Road, Colombo - 15
தொலைபேசி : +94 77 9701277
மின்னஞ்சல் : 0