நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள் : முகப்பு ஆசிரம விபரகோத்து
ஆசிரம விபரகோத்து
மாவட்டம் பிரிவு
கிராம உத்தியோகத்தர் ஆசிரம வகை
திறவுச்சொல்
ஆசிரமத்தின் பெயர் : Sri Papathi Amman Temple
பதிவு இலக்கம் : HA/6/CBO/165
பதிவு திகதி : 2007-08-20
முகவரி : 143/11, Bandaranayake Mawatha, Colombo - 12
தொலைபேசி : +94 77 7394594
மின்னஞ்சல் : 0